Logo Centro de Recordación de los Héroes Polacos
Centrum Pamiêci Bohaterów Polskich
Strona Domowa
Relacje PolskoZydowskie
Polscy Bohaterowie
Szukami informacii
Artykuly
Prasa
Działalność
Sztuka i Kultura
Agenda
Odsylacze
Forum

Nasze Cele

Komitet utworzył "Centrum Pamięci Bohaterów Polskich", w którym kobiety i mężczyźni różnych wyznań i przekonań współdziałają na rzecz lepszego zrozumienia między narodami, szczególnie między Żydami i Polakami, zwracając przy tym szczególną uwagę na historię stosunków polsko-żydowskich przed II wojną światową. Centrum zamierza się przyczynić swoimi działaniami do wyplenienia dawnych uprzedzeń i fałszywych stereotypów. Temu m.in. ma służyć przypominanie wspólnego dziedzictwa, np. postaci Berka Joselewicza, pierwszego od czasów biblijnych żydowskiego dowódcy wojskowego, pułkownika polskiej armii, który podczas Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r. uformował lekkokonny oddział żydowski i na jego czele stanął do walki z zaborcą rosyjskim.

Do podstawowych celów Centrum należy też walka ze wszelkimi formami dyskryminacji i nietolerancji - politycznej, religijnej czy etnicznej.

Centrum zapewnia, że zamierza współpracować z innymi instytucjami, które w Ameryce Południowej pracują na rzecz dialogu polsko-żydowskiego - chce z nimi wymieniać informacje, materiały i doświadczenia.

Szucamy informacja
English Español