Logo Centro de Recordación de los Héroes Polacos
Centrum Pamiêci Bohaterów Polskich
Strona Domowa
Relacje PolskoZydowskie
Polscy Bohaterowie
Szukami informacii
Artykuly
Prasa
Działalność
Sztuka i Kultura
Agenda
Odsylacze
Forum

Sztuka i Kultura


Sinfonia Sacra Marka Sewena

Słowa do utworu  Sinfonia Sacra Marka Sewena, skomponowana w 14ą rocznicę zamordowania Jerzego Popiełuszki.  Autor: Ks. Wiesław Niewęglowski

Korona, purpura, berło.
Koronacja.
Sięga ziemi i nieba
Twoja Pierwsza Koronacja.
Ty, Bóg rzucony w proch.
Bóg stracony
Ty wsród liturgii szyderstwa.
Bóg zabawka

Od tamtej pory
Przez wszystkie wieki
Ludzie kładą na Twe
Poranione czoło
Korony-
Złote, brylantowe,
Na Twe ramiona
Purpurę
Wkladają w Twoją dloñ
Berła wsystkich krain,
Abyś zapomniał o tamtej
Pierwszej...

Spotykają się Matka i Syn
Mówią oczy
Już koniec,
To pożegnanie.
Odejdź  Matko-
Nie powinnaś na to patrzeć.
Wstąp w ikonę złotą
lub, na chwilę we mnie.

Jeśli oczy Twoje
Zasieją słone łzy,
narodzi Ci sie nowy syn,
Wiec płacz....

Agonia.
Gasnące spojrzenie.
Ostatnie słowa.
Z trudem chwytasz powietrze
Masz goraczką spalone usta
Gaśniesz....

Cośmy z Tobą zrobili?
Dlaczego taka cena?
Dlaczego za mnie...

Corona, púrpura, cetro.
Coronación.
Alcanza a la tierra y al cielo
Tu Primera Coronación
Tu, Dios arrojado al polvo
Dios perdido
Tu, en la liturgia de la burla.
Dios juguete

Desde aquel tiempo
A través de los siglos
Los hombres ponen en Tu
Frente herida
Coronas.-
De oro, y de brillantes
En tus hombros
Ponen púrpura
Ponen en Tu mano
Cetros de todas las naciones
Para que te olvides de aquella
Primera

Se encuentran Madre e Hijo
Hablan los ojos
Ya es el fin,
Es la despedida.
Aléjate, Madre-
No deberías mirar esto
Entra en un icono de oro
o, por un momento en mí.

Si tus ojos
Saladas lágrimas siembran
Te nacerá un nuevo hijo,
Así que, llora….

Agonía.
La mirada que se apaga.
Las últimas palabras.
Respiras con dificultad,
Tienes los labios quemados por la fiebre
Te apagas…

¿Qué hemos hecho Contigo?
¿Porqué este precio?
Porqué por mí…


Szucamy informacja
English Español