Logo Centro de Recordación de los Héroes Polacos
Centrum Pamiêci Bohaterów Polskich
Strona Domowa
Relacje PolskoZydowskie
Polscy Bohaterowie
Szukami informacii
Artykuly
Prasa
Działalność
Sztuka i Kultura
Agenda
Odsylacze
Forum

Polscy Bohaterowie


Życiorys Stanisława Chowańczaka

Chowańczak Stanisław, początkowo ze względu na młody wiek miał pseudonim „Szczeniak”, potem przybrał pseudonim „Jan”, kapral. Urodził się w Warszawie 8 maja 1925 r., syn Jana Daniela i Jadwigi z domu Guze. Maturę zdał na tajnych kompletach szkoły im. Mikołaja Reja. Do konspiracji wstąpił  jesienią 1940 r.. Został przydzielony do kompanii B2 na Mokotowie. W AK studiował w Szkole Podchorążych, m. inn. szkolenie bojowe odbywało się w domu jego rodziców przy ulicy Puławskiej, a ćwiczenia wojskowe w podmiejskich lasach. Wraz z kolegami zaopatrywał mieszkańców Getta.

Estanislao ChowanczakJednym z jego zadań było śledzenie ruchów gestapo. W dniu 1 sierpnia 1944 r. stawił się o godzinie„W” – 17 °º - na  miejscu mobilizacji. Walczył w szeregach pułku AK „Baszta” na Górnym Mokotowie. Odpierał ataki czołgów butelkami z benzyną. Z terenu opanowanego przez Niemców wyniósł rannego kolegę. Sam przy okazji natarcia na koszary tzw. „Basy” został ranny, ale mimo to walczył dalej aż do kapitulacji Mokotowa w dniu 27 września 1944 r. Przeszedł przez obóz przejściowy w Pruszkowie, skąd został wysłany do obozu jenieckiego Stalag XB w Sandbostel. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie w 1945 r. dostał się do Belgii, gdzie studiował ekonomię. Następnie wyjechał do Argentyny. Tam został, założył rodzinę i tam zmarł  w 1997 r. Spoczywa na cmentarzu w Vicente López. (Brak danych o odznaczeniach).

Eugeniuz Ajewski PPTK. Ps. Kotwa.
Boze Narodzenie 2004 roku.

Szucamy informacja
English Español